Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Obec Janova Lehota, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán obcí Žiarske Podhorie, Janova Lehota a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona

 

oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie 

Územný plán obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie, Janova Lehota, Zmeny a doplnky č.2

(ďalej "Návrh")

Návrh je vystavený na Obecnom úrade na verejné nahliadnutie po dobu

od 07.12.2017 do 08.01.2018.

Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.janovalehota.sk alebo www.erstar.sk.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Obecný úrad Janova Lehota, Janova Lehota 38, 96624 Janova Lehota do 30 dní odo dňa oznámenia to znamená do 8. januára 2018.


 
UPN_O_JL_ZaD2_ZC_A.pdf(221.1 kB)Záväzná časť
UPN_OJL_ZaD2_smerna.pdf(425.3 kB)Smerná časť
UPN_JL_ZaD_PP.pdf(197.6 kB)Poľnohospodárska pôda

Územný plán obce :


 

Územný plán

Sprava.pdf(1 MB)Sprava.pdf
Zavazná časť.pdf(217.6 kB)Zavazná časť.pdf
ÚvodÚvodná stránka