Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

SAM_1637.jpgMaterská škola v Obci Janova Lehota

Naša materská škola sa nachádza v údolí medzi Vtáčnikom a Kremnickými vrchmi. Je to ideálne prostredie na poznávanie prírody, turistické vychádzky a rozvoj enviromentálneho cítenia detí. Okrem toho areál v ktorom sa materská škola nachádza poskytuje aj možnosti pohybového a športového vyžitia nielen v budove, ale aj v jej okolí, taktiež je tu oddychová zóna s altánkom a lavičkami. Po kompletnej rekonštrukcii ukončenej v auguste 2016 sme dvojtriedna materská škola.

Priestory materskej školy sú v neúčelovej budove v areáli základnej školy, ktoré boli upravené pre potreby detí. V týchto priestoroch sme už 11. školský rok a Prevádzkovateľom je Obec Janova Lehota. Do materskej školy sa prijímajú deti od dvoch do šiestich rokov.  Organizovaním rôznych akcií sa snažíme prispievať k obohacovaniu života našich detí, aby sa u nás cítili čo najlepšie. Okrem štandartnej výchovno – vzdelávacej činnosti poskytujeme deťom aj možnosti chvíľok anglického jazyka. 

Prevádzková doba je od 6:30 hod do 16:00 hod

Materská škola, č. 302, Janova Lehota 966 24

Adresa : Materská škola č. 302 Janova Lehota, 966 24 Janova Lehota
Telefón : 045 - 672 62 63
e-mail : msjl@centrum.sk

Zamestnanci :

Riaditeľka materskej školy :     Jana Sedliaková


Informácia o činnosti:

Vstup do materskej školy predstavuje významný medzník v živote každého dieťaťa. Bezproblémový prechod dieťaťa z rodiny do školy môže vo veľkej miere ovplyvniť rodina, ale najväčšie možnosti ako uľahčiť dieťaťu prechod z rodiny do prvej vzdelávacej inštitúcie sú na učiteľke. Už od prvého kontaktu dieťaťa s učiteľkou sa začínajú utvárať predpoklady pre optimálny rozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý závisí od dobrej klímy, ktorá podporuje spokojnosť detí, rodičov, ale aj zamestnancov školy.

V tomto školskom roku navštevuje materskú školu 35 detí od dvoch do šiestich rokov. Zabezpečujeme mnohostranný harmonický rozvoj dieťaťa, ktorý sa uskutočňuje v súlade s jeho potrebami, záujmami, možnosťami, vekovými zvláštnosťami a individuálnymi osobitosťami. Rozširujeme poznatky a vedomosti, rozvíjame ranú gramotnosť detí, zapájame sa do kultúrneho diania v obcí, prispievame programom, návštevami, drobnými pozornosťami pre klientov DSS a DD Nádej, spolupracujeme zo ZŠ, cukrárňou U Božky. Život detí obohacujeme o zaujímavé činnosti, ktoré sa nám osvedčili a zmenili sa na tradíciu. Na základe záujmu rodičov o výučbu cudzích jazykov sa už niekoľko rokov otvára krúžok anglického jazyka, ktorý vedie pani učiteľka Mgr. G. Herková zo ZŠ.

V rámci Národného projektu sme získali didaktickú techniku, ktorá slúži na rozvoj digitálnych kompetencií detí. Zakúpili sme moderné učebné pomôcky a hračky.

Všetci máme radosť z krásnych priestorov MŠ.

                                                                                     Jana Sedliaková, riaditeľka MŠ

 

 

" Deti sú kvety a radosť nášho života..."


 
ÚvodÚvodná stránka