Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Harmonogram vývozu odpadov

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV :

január - december  2019

 

Odvoz komunálneho odpadu :

-  08.01.2019, 22.01.2019

– 05.02.2019, 19.02.2019

– 05.03.2019, 19.03.2019

– 02.04.2019, 16.04.2019,

   30.04.2019

– 14.05.2019, 28.05.2019

– 11.06.2019, 25.06.2019

– 09.07.2019, 23.07.2019

– 06.08.2019, 20.08.2019

– 03.09.2019, 17.09.2019

– 01.10.2019, 15.10.2019,

   29.10.2019

– 12.11.2019, 26.11.2019

– 10.12.2019, 24.12.2019

 

Separovaný zber vriec :

09. 01. 2019

13. 02. 2019 

06. 03. 2019

03. 04. 2019

09. 05. 2019

10. 06. 2019

02. 07. 2019

31. 07. 2019

26. 08. 2019

01. 10. 2019

30. 10. 2019

02. 12. 2019


 

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA

použitých batérií a akumulátorov

 

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a

zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

 

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom území Slovenska. . Batérie a akumulátory (BaA) obsahujú látky ako sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestného poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podla § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACH TRADE, s.r.o.  v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

 

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.

                    


 
ÚvodÚvodná stránka