Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy obec

Zmluvy

Zmluva o dodávke plynu
 zmluva 01.pdf (823.9 kB) (823.9 kB)

Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
 zmluva 02.pdf (146 kB) (146 kB)

Zmluva o združenej dodávke plynu
 zmluva 03.pdf (823.9 kB) (823.9 kB)

Zmluva o poskytnutí služieb - audit
 zmluva 04.pdf (140.3 kB) (140.3 kB)

Rámcová kúpna zmluva - GRAND MS
 zmluva 05.pdf (132.7 kB) (132.7 kB)

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia priestorov DSS
 Zmluva 06.PDF (103.7 kB) (103.7 kB)

Zmluva o dielo - Dodávka a montáž audiotechniky
 Zmluva 07.PDF (95.5 kB) (95.5 kB)

Web stránka obce Janova Lehota
 zmluva 08.PDF (114.4 kB) (114.4 kB)

Dodatok k zmluve o pripojení T- COM
 zmluva 09.PDF (243.4 kB) (243.4 kB)

Obchodná zmluva - Dodávka vody do verejného vodovodu
 zmluva 11.PDF (196.8 kB) (196.8 kB)

Zmluva o dodávke plynu
 Zmluva 12.PDF (196 kB) (196 kB)

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti
 Zmluva 13.PDF (113.6 kB) (113.6 kB)

Zmluva o kontokorektnom úvere
 Zmluva 14.PDF (2.2 MB) (2.2 MB)

Zmluva o dielo WEB stránka Janova Lehota
 zmluva 15.pdf (1 MB) (1 MB)

Zmluva o poskytnutí služby pranie a čistenie bielizne
 zmluva 16.pdf (327.9 kB) (327.9 kB)

Zmluva o rekonštrukciu mosta cez lehotský potok
 zmluva 17.pdf (670.2 kB) (670.2 kB)

Dodatok č. 1 k zmluve č. 17
 zmluva 17 - 1.pdf (270.2 kB) (270.2 kB)

Servisná zmluva na zabezpečenie prevádzkových podmienok - Múzeum národností
 zmluva 18.pdf (690.6 kB) (690.6 kB)

Servisná zmluva na zabezpečenie prevádzkových podmienok - DSS a DD Nádej
 zmluva 19.pdf (543.4 kB) (543.4 kB)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2011
 zmluva 20.pdf (428 kB) (428 kB)

Zmluva o poskytnutí NFP - Verejné osvetlenie
 zmluva 21.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

Dodatok č.1 k zmluve č. 21
 zmluva 21 - 1.pdf (323.2 kB) (323.2 kB)

Dodatok č.2 k zmluve č. 21
 zmluva 21 - 2.pdf (324 kB) (324 kB)

Dodatok č.3 k zmluve č. 21
 zmluva 21 - 3.pdf (217.1 kB) (217.1 kB)

Dodatok č.4 k zmluve č. 21
 zmluva 21 - 4 .pdf (479.5 kB) (479.5 kB)

Dodatok č.5 k zmluve č. 21
 zmluva 21 - 5.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Dodatok č.6 k zmluve č. 21
 zmluva 21 - 6.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

Zmluva o diele - Rekonštrukcia verejného osvetlenia
 Zmluva 21 b.pdf (107.8 kB) (107.8 kB)

Zmluva o oprave strechy Domu smútku
 zmluva 22.pdf (262.2 kB) (262.2 kB)

Dohoda ÚPSVaR Banská Štiavnica
 zmluva 23.pdf (499.7 kB) (499.7 kB)

EU projekty - Separácia a zhodnocovanie odpadov
 zmluva 24.pdf (390.8 kB) (390.8 kB)

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - s.č. 214
 zmluva 25.pdf (325.3 kB) (325.3 kB)

ÚvodÚvodná stránka