Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz sypania smetí v obci Janova Lehota - časť Piesková baňa !!!

Taktiež upozorňujeme občanov, že je prísne zakázané vynášať smeti a odpad do areálu ZŠ v našej obci !!! 


 

Virtuálna prehliadka obecných budov


 

Zápis do MŠ Janova Lehota

Zápis do MŠ 2019-page-001.jpgV zmysle § 59 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a § 5 ods.14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutoční zápis detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Janova Lehota v čase

od 02.mája 2019 do 31.mája 2019

 

Žiadosti je možné vyzdvihnúť osobne od 7,00 do 15,00 hod.  v materskej škole, alebo stiahnuť na  www.janovalehota.sk - ŽIADOSŤ O PREDPRIMÁRNE VZDELÁVNIE

 

Písomnú  žiadosť je potrebné odovzdať spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti  a o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijímajú deti             od 3 – 6 rokov veku

  prednostne:- tie, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

                           - s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej

                             dochádzky,

                           - s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej

                             školskej dochádzky,

výnimočne:  možno prijať dieťa mladšie ako 3 roky, ak sú splnené osobitné požiadavky (hygienické, bezpečnostné, kapacitné﴿ V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov  o prijatie detí do materskej školy sa pri prijímaní uprednostnia deti  staršie ako tri roky.

 

                K zápisu je potrebné priniesť:

                   - rodný list dieťaťa

                   -občiansky preukaz zákonného zástupcu

 


 
ÚvodÚvodná stránka