Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz sypania smetí v obci Janova Lehota - časť Piesková baňa !!!


 

Virtuálna prehliadka obecných budov


 

Výstavba prepoja vodovodu DVZ Janova Lehota

logo.jpgVážení spoluobčania,

po mnohoročných rokovaniach medzi Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a Obcou Janova Lehota, predmetom ktorých bolo vyriešiť dodávku kvalitnej pitnej vody do našej obce vybudovaním nového prívodného potrubia sa nám konečne spoločne podarilo dostať projekt „ Janova Lehota – prívodné potrubie z DVZ“ k vydaniu stavebného povolenia.

Od 23. augusta 2018 je vo vestibule obecného úradu vyvesená Verejná vyhláška vo veci vydania povolenia na realizáciu vodnej stavby. Vyhláška bude v súlade s §73 ods.4 vodného zákona vyvesená po dobu 30 dní t.j. do 23.septembra 2018.

V zmysle predmetného zákona  Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, zvolal na 27.septembra 2018 o 9,00 hod. do sály obecného úradu Janova Lehota ústne pojednávanie vo veci povolenia realizácie predmetnej vodnej stavby. 

Predmetom tohto ústneho pojednávania bude prerokovanie podmienok realizácie vodnej stavby „ Janova Lehota – prívodné potrubie z DVZ“ v k.ú. Janova Lehota a v k.ú. Kosorín a vydanie  stavebného povolenia.

Verím, že po uskutočnení ústneho pojednávania, už nič nebude brániť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti , začať túto dlhoročne pripravovanú stavbu realizovať a preinvestovať pre tento rok už schválených 200 000 Eur.

Chcem sa touto cestou poďakovať zamestnancom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, obyvateľom našej i okolitých obcí, ako aj zastupiteľstvu  Obce Kosorín, že svojimi stanoviskami prispeli k realizácii tejto stavby.

Ďakujem tiež obyvateľom našej obce za trpezlivosť, a som presvedčená, že už nebude dlho trvať a  vodovodným potrubím bude pretekať  po celý rok len kvalitná a čistá pitná voda.

                                                      

                                                                                                                       Starostka obce


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka