Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz sypania smetí v obci Janova Lehota - časť Piesková baňa !!!

Taktiež upozorňujeme občanov, že je prísne zakázané vynášať smeti a odpad do areálu ZŠ v našej obci !!! 


 

Virtuálna prehliadka obecných budov


 

Verejná vyhláška SSE - zahustenie

logo.jpg30.07.2019 podala  spoločnosť  Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 v zastúpení Ing. Zuzanou Auxtovou, bytom Tatranská 6399/86, 974 11 Banská Bystrica návrh na kolaudáciu stavby „9949-Janova Lehota – Dérerov mlyn- ul. U Rusnákov -zahustenie TS“ na pozemkoch parc. čísla - líniová stavba v katastrálnych územiach Janova Lehota, obec Janova Lehota a Lovčica, obec Lovčica-Trubín.

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Obec Janova Lehota, ktorá je podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona


 
ÚvodÚvodná stránka