Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz sypania smetí v obci Janova Lehota - časť Piesková baňa !!!

Taktiež upozorňujeme občanov, že je prísne zakázané vynášať smeti a odpad do areálu ZŠ v našej obci !!! 


 

Virtuálna prehliadka obecných budov


 

Stretnutie k výstavbe Janova Lehota - prívodné potrubie DVZ

voda-stretnutie- 2018.jpgVo štvrtok 27. septembra 2018 sa v zasadačke OÚ Janova Lehota uskutočnilo stretnutie so stavebníkom Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica  ohľadom vydania stavebného povolenia na zriadenie vodnej stavby podľa § 26 zák. č. 364/2004 Z.z. k stavbe „ Janova Lehota – prívodné potrubie z DVZ“.

Predmetom stavby je :

- vybudovanie a oplotenie nového vodojemu 2 x 75 m3 pre obec Janova Lehota

- vybudovanie prívodných potrubí

- vybudovanie odberného a odpadového potrubia z vodojemu

- rekonštrukcia vrtu VT8

- rekonštrukcia prívodného z HKŽ3 po prívodné potrubie do vodojemu Kosorín

- výstavba redukčnej šachty v obci a prepoj potrubí

Na stretnutí neboli predložené žiadne námietky ani pripomienky zo strany dotknutých k predmetnej stavbe a po nadobudnutí právoplatnosti stavebného rozhodnutia začne investor stavby so stavebnými prácami. Veríme, že po vybudovaní tohto prepoja budú problémy s pitnou vodou odstránené.


 
ÚvodÚvodná stránka