Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Upozornenie

Žiadame občanov, aby neparkovali svoje automobily na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách, pretože zamedzujú vykonávaniu zimnej údržby a zároveň ohrozujú svoj majetok.

Upozorňujeme majiteľov automobilov, že nezodpovedáme za vzniknutú škodu na autách spôsobenú pri zimnej údržbe na verejných priestranstvách.


 

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz sypania smetí v obci Janova Lehota - časť Piesková baňa !!!


 

Virtuálna prehliadka obecných budov


 

Ospravedlnenie

logo.jpgVážení rodičia,

obec Janova Lehota sa týmto ospravedlňuje za  oznámenie v ktorom  sme Vás informovali o dôvodoch zvýšenia stravnej jednotky. V uvedenom oznámení je nesprávne interpretované schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2018 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách , školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Janova Lehota.   

Návrh na úpravu výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Janova Lehota bol predložený z dôvodu nedostatočného objemu finančných prostriedkov na pokrytie režijných nákladov (energie, mzdy, prevádzku jedálne)  vo výdajnej školskej jedálni.

Návrh VZN č. 5/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 12.4.2018.

V lehote určenej na pripomienkovanie t. j. do 27.4.2018 nebola obci doručená ani podaná námietka voči návrhu.

Obecné zastupiteľstvo dňa 16.5.2018 schválilo výšku režijných nákladov nie v navrhovanej výške 0,30 €,  ale znížilo výšku príspevku na režijné náklady na  sumu 0,20 €.

Rodič dieťaťa, alebo žiaka tak od 1.9.2018 bude hradiť cenu potravín podľa IV. pásma  a príspevok na režijné náklady. 

 

Za  porozumenie ďakujem

Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA

starostka obce


 
ÚvodÚvodná stránka