Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz sypania smetí v obci Janova Lehota - časť Piesková baňa !!!

Taktiež upozorňujeme občanov, že je prísne zakázané vynášať smeti a odpad do areálu ZŠ v našej obci !!! 


 

Virtuálna prehliadka obecných budov


 
Položky 31-40 z 238

 

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

prezident.jpgElektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je  janovalehota@janovalehota.sk.  ...
 

Mimoriadne obecné zastupiteľstvo

logo.jpgV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m 1. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Janova Lehota, ktoré sa uskutoční dňa :   14. februára 2019 (štvrtok) o 17,00 hod.      v zasadačke Obecného úradu v Ja ...
 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v BBSK 2019 - 2025

stiahnuť.pngOdbor sociálnych služieb a zdravotníctva predkladá na pripomienkovanie Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v BBSK na roky 2019 – 2025. Pripomienkou možno v lehote do 12.2.2019 navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného text ...
 

UPOZORNENIE

logo.jpgPRIPOMÍNAME OBČANOM, ŽE DO 31.1.2019 MAJÚ POVINNOSŤ NÁHLÁSIŤ NA OBECNOM ÚRADE VŠETKY ZMENY, KTORÉ NASTALI NA DANIACH  Z NEHNUTEĽNOSTI. ZA NESPLNENIE OZNAMOVACEJ POVINNOSTI BUDE ULOŽENÁ SANKCIA ! ...
 

Návrh VZN 2/2019 O určení miesta a času zápisu do prvého ročníka

logo.jpgV stredu 31. januára 2019 bol na obecnej stránke zverejnený "NÁVRH" VZN 2/2019 O určení miesta a zápisu do prvého ročníka ZŠ Janova Lehota. ...
 

OZNAM Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

orpz.jpgOkresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom OZNAMUJE   OBČANOM - že v dňoch 14. 02. 2019 a 15. 02. 2019 bude prebiehať sťahovanie oddelenia dokladov Žiar nad Hronom OPP a oddelenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií ODI okresného riaditeľstva do nových priest ...
 

Detský maškarný ples

masskarny-ples-2019-1.jpgV piatok 25. januára 2019 sa v sále KD Janova Lehota uskutočnil tradičný "Detský maškarný ples". Sála sa pomaly zaplnila rôznymi maskami. Po privítaní pani starostkou sa masky začali predvádzať pred porotou. Tento rok to mala porota veľmi ťažké, preto sa rozhodli, že za snahu ocenia všetky masky. Na ...
 

Projekt Rekonštrukcia požiarnej zbornice

Výzva na predloženie ponuky podlimitná zákazka  (podľa ustanovenia  § 112 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).   1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:           Názov organizácie:           ...
 

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK Janova Lehota

volby-prezident-2019.jpgEmailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka v obci Janova Lehota  do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je  janovalehota@janovalehota.sk, starosta@janovalehota.sk.  Delegovať členov do OVK Janova Lehota je možné do 11.2.2019 ...
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

veterina.pngŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu ...
 
Položky 31-40 z 238
ÚvodÚvodná stránka