Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Upozornenie

Žiadame občanov, aby neparkovali svoje automobily na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách, pretože zamedzujú vykonávaniu zimnej údržby a zároveň ohrozujú svoj majetok.

Upozorňujeme majiteľov automobilov, že nezodpovedáme za vzniknutú škodu na autách spôsobenú pri zimnej údržbe na verejných priestranstvách.


 

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz sypania smetí v obci Janova Lehota - časť Piesková baňa !!!


 

Virtuálna prehliadka obecných budov


 

Mimoriadne obecné zastupiteľstvo

logo.jpgV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

1. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Janova Lehota,

ktoré sa uskutoční dňa :   14. februára 2019 (štvrtok) o 17,00 hod.

     v zasadačke Obecného úradu v Janovej Lehote

 s týmto návrhom programu:

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovných komisií
  3. Návrh na zlúčenie Materskej a Základnej školy Janova Lehota
  4. Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2018 – o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce Janova Lehota
  5. Voľba členov rady školy
  6. Záver

 
ÚvodÚvodná stránka