obec Janova Lehota

Kontakty

Adresa:
Obec Janova Lehota
Obecný úrad Janova Lehota súp. č. 38
966 24 Janova lehota
Slovensko

E-mailová adresa : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefónne číslo: 045 672 6262, 045 672 6261

http://www.janovalehota.sk

Kontaktný formulár

Napíšte nám

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie:

Fakturačné údaje:

Obec Janova Lehota
Obecný úrad Janova Lehota súp. č. 38
966 24 Janova lehota
IČO: 00 320 706
VUB - banka, a.s. Žiar nad Hronom
Č. ú. 2428422/0200

 

Všeobecné informácie :

Toto webové sídlo www.janovalehota.sk spravuje Obec Janova Lehota a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu:

Obec Janova Lehota
Obecný úrad Janova Lehota súp. č. 38
966 24 Janova lehota
IČO: 00 320 706
VUB - banka, a.s. Žiar nad Hronom
Č. ú. SK71 0200 0000 0000 0242 8422

Všeobecné informácie: janovalehota@janovalehota.sk

Podateľňa: janovalehota@janovalehota.sk

Starostka Ing. Božena Kováčová: starosta@janovalehota.sk,

Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@janovalehota.sk

Technický prevádzkovateľ:  PROSPERON

 

Kompetencie:

Obec Janova Lehota je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Janova Lehota je zriadený na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom,

Mapa:

 

 

 

</p> <p> </p>'</p>'</p>'