Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis do MŠ Janova Lehota

zapisMS.jpgV zmysle § 59 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a v zmysle    §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a § 5 ods.14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutoční zápis detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Janova Lehota v čase

                                       od 02.mája 2018 do 31.mája 2018

Žiadosti je možné vyzdvihnúť osobne od 7,00 do 15,00  hod.  v materskej škole, alebo stiahnuť        na  www.janovalehota.sk

Písomnú  žiadosť je potrebné odovzdať spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti  a o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijímajú deti od 3 – 6 rokov veku

-  prednostne:     - tie, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

                            - s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

                            - s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

-  výnimočne:  možno prijať dieťa mladšie ako 3 roky, ak sú splnené osobitné požiadavky (hygienické, bezpečnostné, kapacitné﴿. V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov  o prijatie detí do materskej školy sa pri prijímaní uprednostnia deti  staršie ako tri roky.

K zápisu je potrebné priniesť:

- rodný list dieťaťa

-občiansky preukaz zákonného zástupcu

 

Tešíme sa na Vás!


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka