Maškarný ples 2017

maskarny-2017Obec Janova Lehota pozýva všetky deti našej obce na Detský maškarný ples, ktorý sa uskutoční v piatok 27. januára 2017 so začiatkom o 16.00 hod. v sále KD. Pre deti je pripravená detská diskotéka, súťaž o najlepšiu masku a sladké občerstvenie. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Čítať ďalej...

Pozvánka na zastupiteľstvo

logoV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Janova Lehota,

ktoré sa uskutoční dňa :   25. januára 2017 (streda) o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Janovej Lehote

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška SSE

logoStredoslovenská energetika oznamuje, že bude vykonávať výrub a opilovanie drevín v ochrannom pásme elektrického vedenia v katastrálnom území obce Janova Lehota. Výrub sa bude vykonávať v priebehu mesiacov január, február, marec, apríl 2017. Dotknutí majitelia, podľa situačnej mapy, sa môžu vyjadriť na obecnom úrade v Janovej Lehote.

Verejná vyhláška + Situačná mapa.pdf

Novoročné stretnutie

novorocnestretnutieDňa 11.1.2016 sa uskutočnilo naše prvé tohtoročné stretnutie s mladými občanmi Janovej Lehoty. Vo vzájomnej plodnej diskusii boli otvorené mnohé aktuálne témy týkajúce sa každodenného života v obci. Najvýznamnejším výstupom stretnutia bol veľký záujem zo strany mladých rodín o výstavbu rodinných domov na území obce.

Čítať ďalej...

Volejbalový turnaj 2016

volejbal-2016-1Tak ako už je zvykom, volejbalisti za pomoci pani starostky a pracovníkov obecného úradu usporiadali tradičný vianočný volejbalový turnaj. Prihlásených bolo 5 družstiev - Ištvánfyovci, Čechovci, policajti, futbalisti z Janovej Lehoty a futbalisti z Lovčice - Trubín. Pre zaneprázdnenosť sa niektoré družstvá nemohli zúčastniť, ale i napriek tomu sme zažili vyrovnané a bojovné zápasy.

Čítať ďalej...

Zimná Janova Lehota

zima-2017-005Zima je najkrajším obdobím roka. Celá krajina vtedy pokojne spí bod bielou perinou. Príroda oddychuje a čerpá sily na ďalší namáhavý rok. Vo vzduchu sa vznáša nielen mrazivý vietor, ale i atmosféra zimy. Vymrznuté slnko svieti na biely prášok, ktorý sa vtedy čarovne zaligoce. Aj v našej obci môžeme v týchto dňoch sledovať podobnú zimnú scenériu, ktorá je zachytená aj na fotografiách. Fotky si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII.

Novoročný ohňostroj 2017

novorocny-ohnostroj-2017-005V nedeľu 1. januára 2017 o 17.00 hod. sa pred obecným úradom začali schádzať ľudia. Pripravený bol pre nich už tradičný program pri príležitosti začiatku Nového roka 2017. Všetko odštartovala príhovorom pani starostka, ktorá poďakovala za spoluprácu v roku 2016 a do nového roka popriala veľa úspechov. Následne rozžiaril oblohu krásny ohňostroj. Na zahriatie bol pre všetkých pripravený teplý punč. Nezabudli sme ani na deti, pre ktoré bol uvarený detský punč. Potešilo nás, že si občania prišli pozrieť ohňostroj vo veľkom počte.

Čítať ďalej...

Memoriál Jozefa Daniša

memorial-jozefa-danisa-001Dňa 30. 12. 2016 sa v Cukrárni u Božky zišlo 12 šachistov, ktorí si aktívnou účasťou prišli uctiť pamiatku nedávno zosnulého Jozefa Daniša, neúnavného a obetavého šachistu, ktorý sa dlhé roky venoval výchove šachistov v našej obci. K účastníkom turnaja sa prihovoril aj syn Jozefa Daniša Kamil, ktorý sa prítomným poďakoval za účasť a vyslovil presvedčenie, že memoriál sa stane tradičným koncoročným podujatím v Janovej Lehote.

Čítať ďalej...

Vianočné želanie

pozdrav2016

Stretnutie s Mikulášom

mikulas-2016-004Básňami a piesňami privítali deti z našej obce v utorok 6. decembra 2016 Mikuláša. Vynoril sa znenazdajky a spoločnosť mu robili anjel a čert.  Spolu slávnostne rozžiarili vianočnú výzdobu v obci a následne sa vybrali do sály KD obdarovať poslušné deti.  Deti pristupovali k Mikulášovi, ktorý si spolu s jeho pomocníkmi vypočuli z úst detí básne a pesničky.

Čítať ďalej...