Denný letný tábor Dráčik 2016

denny-letny-tabor-2016Srdečne Vás pozývame do denného letného tábora v obci Janova Lehota, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.07-22.07.2016 v čase od 8:00 -14:00 hod.Veková hranica 4 - 15 rokov. Počas tábora bude zabezpečené stravovanie, ako aj pitný režim. Poplatok za obedy v sume 1€(Deň) je potrebné uhradiť vopred.

Čítať ďalej...

Rozlúčka s predškolákmi 2016

predškoláci-2016-00006V utorok 28. júna 2016 sa na obecnom úrade konala „Rozlúčka s predškolákmi materskej školy“. Pani starostka popriala budúcim prváčikom veľa úspechov v škole. Okrem gratulácii dostali budúci prváčikovia aj peknú knižku, sladkú odmenu a na záver sa podpísali do pamätnej knihy. Milí budúci prváčikovia, prajeme Vám veľa úspechov a odhodlania v prvej triede.  Fotky si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII.

Zmena úradných hodín

logoObecný úrad Janova Lehota oznamuje občanom že od pondelka 27. júna 2016 prišlo k zmene otváracích hodín a to nasledovne : pondelok 27.06.2016 od 6.00 hod. do 14.00 hod., utorok 28.6.2016 od 6.00 hod. do 14.00 hod., streda 29.06.2016 od 6.00 hod. do 16.00 hod., štvrtok 30.06.2016 od 6.00 hod. do 14.00 hod. a piatok 1.07.2016 od 6.00 hod. do 12.00 hod.

Separovaný zber

separovany zberSeparovaný zber v našej obci sa v mesiaci jún uskutoční dňa 30. júna 2016 - t.j. štvrtok. Vrecia musia byť zaviazané a nesmie sa v nich nachádzať iný /komunálny/ odpad.

Prvé miesto na turnaji v Slaskej

turnaj2016-slaskaV sobotu 25. júna 2016 sa v Slaskej na futbalovom ihrisku uskutočnil futbalový turnaj o „Pohár starostu obce Slaská“.  Sme radi, že v konkurencii družstiev Slaská, Lutila a Pitelová vyhrali práve naši futbalisti z družstva TJ Družstevník Janova Lehota. Po hrdinskom výkone vyhrali v súboji o prvé miesto nad domácou Slaskou na penalty. Touto cestou im gratulujeme k predvedenej hre a úspešnému reprezentovaniu našej obce.

Čítať ďalej...

Opäť zásah DHZ

hasici-zasah-00001V piatok 24. júna 2016 Dobrovoľní hasiči obce opäť zasahovali pri požiari návozu zo záhrady neďaleko cintorína. Len vďaka rýchlemu zásahu sa podarilo ohnisko rýchlo uhasiť. V čase letných horúčav  je možnosť vzniku požiarov veľmi vysoká. Preto dôrazne upozorňujeme a žiadame občanov aby nevyvážali bioodpad (seno, konáre, tráva .... ) za svoje rodinné domy !!

Čítať ďalej...

Zákaz zakladania požiarov a plytvania pitnou vodou

vykricnikV prípadoch dlhotrvajúceho sucha a zvýšeného výskytu požiarov v okrese vyhlasuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v ZH čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Upozorňujeme občanov, že v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi sa „zakazuje zakladať oheň, zákaz vypaľovania trávy, pálenie záhradných porastov, ...

Čítať ďalej...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

logoV zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
z v o l á v a m
4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Janova Lehota,
ktoré sa uskutoční dňa : 30. júna 2016 (štvrtok) o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Janovej Lehote

Čítať ďalej...

Zber bioodpadu

logoŽiadame občanov, aby nevykladali bioodpad pred svoje rodinné domy  mimo dní určených pre zber bioodpadu. Bioodpad sa môže vykladať maximálne 3 dni pred zberom, ktorý je hlásený obecným rozhlasom a uverejnený na web stránke obce. Iné dni JE ZAKÁZANÉ vykladať bioodpad na verejné priestranstvá ako aj na priestranstvá za rodinné domy v obci.

Návrh VZN 6/2016

logoV zmysle § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení je od utorka 14. júna 2016 zverejnený návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Janova Lehota . Pripomienkovať daný návrh je možné do 15 dní odo dňa zverejnenia.  

VZN 6 / 2016 - návrh